« Older Entries Subscribe to Senaste artiklar

15 Sep 2018

En värmepump är en miljövänlig värmekälla!

Kommentarer inaktiverade för En värmepump är en miljövänlig värmekälla!

Det finns många olika typer av värmesystem, vissa mer miljövänliga än andra. Har du exempelvis direktverkande el så bör du se över var denna el hämtas. Ibland hämtas nämligen el in från andra europeiska länder som domineras av kolkraft. Vid sådana tillfällen så bidrar man till växthuseffekten indirekt, utan att man i många fall är medveten om det. En lösning på detta är givetvis att teckna avtal med leverantörer som levererar el från förnyelsebara energikällor. Dock bör man alltid dubbelkolla exakt var elen hämtas ifrån för att vara säker på att den är 100% grön. Energibolag är enligt lag skyldiga att delge den informationen.

Den som har direktverkande el får dessvärre ändå leva med dyra energikostnader. Dessa kan minskas avsevärt genom att man investerar i en värmepump.

Värmepumpen har de senaste åren blivit allt mer vanlig. Detta gör i sin tur att traditionella värmesystem som olje- och pelletspanna och direktverkande el minskar. Man kan önska att värmepumpens popularitet beror på att den är ett ypperligt val för den som vill minimera sin miljöpåverkan. En värmepump är faktiskt klassad som en förnyelsebar energikälla av Energimyndigheten. Detta gör att värmepumpen ingår i samma grupp som vindkraft och solenergi. Men i verkligheten beror nog värmepumpens popularitet på att den har kapacitet att signifikant sänka värmekostnaderna.

Orsaken till värmepumpens popularitet har dock mindre betydelse. Huvudsaken är att den, som tidigare nämnts, bidrar till utfasandet av äldre värmesystem. Direktverkande el kan som sagt vara en miljöbov, och så även eldning med olja eller pellets. Eldning med olja släpper ut stora mängder koldioxid vilket i sin tur bidrar till växthuseffekten. Eldning med pellets ses av många som ett bättre alternativ rent miljömässigt, och det är det också. Koldioxidutsläppen med pellets är minimala. Problemet med eldning med pellets är dock att man i högre grad bidrar till försurning och övergödning av mark och vatten. Värmepumpens intåg på marknaden gör att beroendet av dessa mindre miljövänliga värmesystem minskar vilket i sin tur är av stor betydelse för miljön.

En värmepump dras visserligen av el till viss mån då den kräver det vid drift. Dock så kan en värmepump avge värmeenergi som är upp till 5 gånger så mycket som den elen som behövs vid drift. Så vid investeringen av en värmepump lättar man inte bara på sitt miljö-samvete, man kan sänker även sina egna energikostnader. Ser man till att den el som krävs vid drift är 100% grön så har man en helt miljövänlig värmekälla.

10 Sep 2018

Hur miljövänligt är bergvärme?

Kommentarer inaktiverade för Hur miljövänligt är bergvärme?

Bergvärme utnyttjar lagrad solenergi i berggrunden för att producera el. Trots Sverige relativt kalla klimat och få soltimmar lagras solens värme i grundvattnet, som i sin tur värmer upp berggrunden. Den största fördelen med bergvärme är att den minskar användningen av fossila bränslen som exempelvis olja.

Myter om bergvärme
Låt oss först slå hål på några myter gällande bergvärme.

Den lagrade solenergin tar inte slut för att allt fler utnyttjar sig av bergvärme.
Du kan borra för bergvärme även om dina grannar har samma system. Det krävs normalt sett 20 meter mellan varje energibrunn.
Bergvärme kräver ingen stor tomt, men maskinen för borrningen behöver kunna komma in på tomten.

Eftersom bergvärmepumpar drivs av el kan miljöpåverkan minskas genom att du som konsument väljer grön el. Nu för tiden har de flesta elbolag ett miljövänligt alternativ från vatten-, vind- eller solenergi. Det finns också bergvärmepumpar som är förberedda att installeras tillsammans med solceller. Har du ett tak i söderläge så kan det vara ett alternativ att kombinera bergvärmen med solenergi. Däremot kan det ändå vara svårt att få tillräckligt med energi under årets mörkare månader. Dels kräver bergvärmepumpen mer energi ju kallare det är utomhus. Har du solceller så producerar dessa sällan tillräckligt med energi under vinterhalvåret. Givetvis kan du också kombinera bergvärme med fjärrvärme, men det blir ofta en onödigt dyr lösning.

Anmäl installation av bergvärme
Om bergvärme nu är så miljövänligt, varför måste du ansöka om tillstånd och eventuellt göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet? Moderna värmepumpar använder ofta bioetanol i kollektorslangen för att leda energin från berget och in i huset. Skulle kollektorslangen gå sönder så läcker detta ut i jord och grundvatten. Om energibrunnen är konstruerad på ett sätt så att markytan har kontakt med grundvattnet, finns det risker om miljöfarligt avfall läcker ut i närheten av brunnen. Detta är också anledningen till att bergvärme inom område för grundvattentäkter kräver speciella tillstånd. Det är upp till varje kommun att sätta specifika riktlinjer. Genom att kontakt ditt miljökontor, eller motsvarande, så kan du få veta vad som gäller för din bostad.

En investering för miljön
Bergvärme är en av marknadens mest miljövänliga energikälla. För att säkerställa kvalitet på installation och material bör du använda dig av leverantörer certifierade av SVEP, Svenska Värmepumpföreningen. Du kan också bidra till ett hållbart klimat genom att använda dig av miljömärkt el för driften av din bergvärmepump.

5 Sep 2018

Pellets – vad är priset miljön får betala

Kommentarer inaktiverade för Pellets – vad är priset miljön får betala

Pellets anses vara en kostnadseffektiv lösning för många hushåll, vilket du kan se mer om nedan.

Vad är egentligen pellets?
Pellets är tillverkat av restprodukter från sågverk. Sågspån och kutterspån mals ner och genom en process pressas materialet samman till små pinnar, med en diameter på sex till åtta millimeter. Pellets ska alltså inte förväxlas med briketter, som är betydligt större och har ett sämre energivärde på grund av högre fukthalt.

Om du är intresserad av att elda med pellets, så kan du välja mellan några olika pannor som kan förbränna pelletsen. Det finns pelletspanna, vilken fungerar ungefär som en olje- eller vedpanna. Det går även att installera en pelletsbrännare i en befintliga ved- eller oljepanna, förutsatt att pannan inte har alltför många år på nacken.

Har man en öppen spis eller braskamin inomhus så kan man köpa en liten pelletskorg. Denna brinner vanligen upp till två timmar. Den största fördelen jämfört med att elda med ved, är att pellets är lätt att tända. Har du direktel så kan du installera en pelletskamin inne i huset för att komplettera elen. Är huset inte alltför stort kan pelletskaminen faktiskt stå för hela värmebehovet.

Vad händer när man eldar pellets?
När pellets brinner, skapas bland annat koldioxid. Eftersom träd växer förhållandevis fort så avger pelletsförbränning inte mer koldioxid än vad nyplanterade träd kan absorbera. I jämförelse med fossila bränslen som olja el producerad från kol eller kärnkraft.

En pelletspanna håller i ungefär 20 år, och själva uppvärmningen ska vara billigare i drift jämfört med många andra energikällor. Återbetalningstiden för en pelletspanna är många gånger kortare jämfört med exempelvis jordvärme, eftersom inköpspriset är lägre.

Eftersom pannan drivs av el, så kan det innebära viss problematik vi elavbrott. Är man lite händig så kan man koppla in ett par bilbatterier som reserv. Detta kan ju vara ett alternativ, särskilt om man bor på landsbygden och faktiskt drabbas av elavbrott titt som tätt.

Varför elda med pellets?
Pellets är förhållandevis miljövänligt och räkna som en förnybar energikälla. Driftkostnaderna är låga och inköpspriset förhållandevis lågt i jämförelse med en markvärmepump. En annan fördel jämfört med äldre lösningar, är att pelletsen fylls på automatiskt i pannan. Du behöver inte göra mer än att aska ur brännkoppen någon gång per vecka.

1 Sep 2018

Klimatförändringar kräver förändring

Kommentarer inaktiverade för Klimatförändringar kräver förändring

I flera år har vi fått se rapporter som visar hur jordens temperatur stiger, glaciärer smälter och havens nivå stiger. Detta gör att vi fått vänja oss vid extrem nederbörd, torka och översvämningar i både Sverige och världen över.

Mer än ett sekel av miljöfarliga utsläpp och konsumtion utan hänsyn till påverkan på klimatet har lett till denna utveckling. För att inte klimatförändringarna ska leda till naturkatastrofer som leder till miljontals offer varje år krävs en förändring. Då talar jag inte bara om en klimatförändring, utan en förändring vad gäller våra vanor och konsumtionsmönster.

Vi är vana vid att kunna ta bilen till jobbet, ha ett väl uppvärmt hus, duscha varje dag och njuta av den mat i själva väljer i affären. Det är inte alla människor som har den möjligheten. Problemet är att västvärldens vanor i mångt och mycket först drabbar de länder som har färre resurser än exempelvis Sverige. Givetvis förekommer miljöfarliga utsläpp och överdriven konsumtion även i andra länder, men med tanke på svenskar utbildningsnivå och förståelse för klimatpåverkan finns det här en stor möjlighet för att vara ett gott exempel för andra nationer.

Det finns mycket som vi kan förändra med väldigt enkla medel. Det kan vara svårt att göra sig av med bilen om man bor i Ljusvattnet och arbetar i Skellefteå med tanke på bristen på kommunaltrafik. Vad du som konsument kan göra är att välja ekologiskt producerade varor och tänka på att inte köpa för mycket mat. I genomsnitt slängs en tredjedel av all mat som produceras – ett verkligt slöseri!

Kanske tänker du att det är svårt att enbart välja ekologiska varor eftersom det är så dyrt. Då vill jag bara säga en sak: I Sverige lägger vi omkring 10 procent av vår månadsinkomst på matvaror. Motsvarande siffra i Polen är 18 procent. Vad detta beror på kan vi inte säkert veta. Kanske är matkulturen annorlunda i Polen, kanske är matvarorna dyrare, och helt säkert har de lägre inkomst än den genomsnittlige svensken. Anledningen till denna prisjämförelse är att jag vill visa att priser på ekologiska varor är relativa. Om du dessutom slutar slänga en stor del av den inköpta maten så har du ganska snart kompenserat prisskillnaden vid inköps tillfället.

24 Aug 2018

Spar på pengar och miljön

Kommentarer inaktiverade för Spar på pengar och miljön

Ekonomi och miljö kan gå hand i hand, speciellt när det gäller att snåla på energi, då man sparar både på miljö och plånbok. Om man följer några enkla råd så kan man spara på energiutgifterna i hemmet genom att bara utföra några enkla åtgärder. Om man vill ha lite andra råd om hur man kan spara pengar gå in på framtidensekonomi.

När man ser på genomsnittsvillan idag så har den exempelvis en allt för hög temperatur. Detta gör att man slösar en hel del energi och att pengarna sakta sipprar ut genom din plånbok. Idag överstiger genomsnittsvillan i Sverige 23 grader. Om du istället väljer att sänka denna temperatur så kommer du spara 5 procent utav kostnaden för värme, efter varje grad som temperaturen sänks. Det rekommenderas att man har en genomsnittstemperatur på cirka 21 grader i sitt hem för att ändå bibehålla en behaglig komfort. Fördelen är att då behöver man inte gå runt och frysa samtidigt som du spar mycket energi.

En annan stor fördel är att du kommer känna dig piggare när det är lite kallare, vilket är parfekt för hösten då tröttheten är något som vi flesta får handskas med. Är du ofta ute på resande fot? Tänk då på att även sänka ner värmen i din bostad. Detta är något som är enomrt miljösmart speciellt när du är borta under en längre tid. Allt du behöver göra är att sänka inomhustemperaturen till 16 grader, vilket brukar vara den minsta temperaturen på många av dagens värmepumpar. Anledningen till att det inte är lägre är att det kan skada hemmet, så 16 grader räcker utmärkt. På så vis kommer du att få ett mycket mer energisnålt hem samtidigt som du kan vrida upp termostaten några steg utan dåligt samvete när du kommer hem.

Om du märker att din värmekälla får arbeta allt för mycket, när du ska bibehålla en behaglig temperatur så kan det vara en anledning och se över om den finns en risk för att kyla läcker in i din bostad. Då kan man till exempel se över springorna mellan dörrar och fönster, om de läcker ut in kyla. Om så är fallet får du vidta åtgärder för att täta till det här. Det kan ha att göra med att köpa in lister till springerna men i värsta fall ett utbyte av fönster.

Fönsterbyte är något som är kostsamt. Dock har det visat sig att det är en av de mest effektiva sätten att spara energi till sin bostad, då fönsterna spelar en nyckelroll i värmeisolering tillsammans med väggarna. Det visar sig att du kan spara upp till 35 procent mer energi om du byter från äldre fönster till nya med 3 glas. Detta är en kostnad man får se över och räkna på, en bostad har normalt en relativt stor mängd fönster och det kan bli en dyr historia om man ska byta ut alla. Lyckligtvis är det en långsiktig investering.

24 Aug 2018

Ta vara på ljuset – investera i solenergi!

Kommentarer inaktiverade för Ta vara på ljuset – investera i solenergi!

Trots vår nordliga placering på världskartan har intresset för solenergi ökat dramatiskt sedan 90-talet. Marknaden för förnybar energi växer i rasande takt, både i Sverige och globalt. En anledning utav många är att vi konsumenter blivit mer och mer medvetna om miljöförstöring på grund av överkonsumtion, däribland av el och fossila värmekällor.

Hur används solenergi?
Att solen är källan till allt liv är knappast någon nyhet. Hur går det då egentligen till när man utvinner värme och el från solenergi? Jo, själva begreppet i sig syftar till att man genom solceller eller solfångare, omvandlar solenergi till värme eller el. Detta sker när solens strålar når jordytan.

Väldigt förenklat kan man säga att solceller fungerar på så sätt att det bildas spänning i form av el mellan en plus- och en minuspol, när cellen träffas av solljus. För att elen sen ska kunna användas i hushåll och fastigheter, krävs en växelriktare som omvandlar elen från likström till växelström. Växelriktaren kopplar samman solcellsystemet med husets elsystem.

Vad gäller solfångare, vilka genererar värme, så kan det fungera på lite olika sätt. Ett vanligt system är vattenburna solfångare där vatten cirkulerar i solfångaren, vilka värms upp av solen. Värmen förs sedan över direkt eller via en värmeväxlare till husets värmesystem. För att lagra värmenenergin används bland annat isolerade värmemagasin. En annan typ av solfångare är vakuumsolfångare. Det fungerar på så sätt att vakuumrören är utformade ungefär som en termos, , det vill säga med två rör med vakuum mellan varandra. Det yttre röret är transparent och det inre röret är en absorbator. I centrum av det inre röret blir luften väldigt varm och det är här man utvinner värmen ifrån.

Vem kan använda solenergi?
Solceller och solfångare kan användas av både privatpersoner till bland annat villor, fritidshus och uppvärmning av pooler, samt till kommersiella fastigheter. Placeringen av dem kan ske på lite olika ställen, men det är vanligt att man fäster panelerna/fångarna på taket. Där är de varken i vägen eller blir lika lätt skuggade, som om de skulle varit placerade på lägre nivå. För övrigt bör man tänka på att placera panelerna i söderläge med omkring 45° lutning. På så sätt kan man fånga optimalt med energi.

Som tumregel brukar man säga att solceller i Sverige producerar cirka 800-1000 kWh/kW el per år. Självklart kan detta variera beroende på vart man bor i Sverige, vart panelerna är placerade samt om de är täckta av någon typ av ”skuggning”. Den mest effektiva perioden på året är mellan mars till oktober, då dagarna är lite längre och lite ljusare.

Vilka är fördelarna med solenergi?
Det är ingen hemlighet att det finns det många fördelar med förnybar energi, nedan följer en lista på några av de vanligaste anledningarna till att man skaffar solceller eller solfångare:

Inga driftkostnader- Det är en större kostnad att köpa och installera solceller och solfångare. Men många ser detta som en investering, då de väl är på plats är det mer eller mindre kostnadsfria.
Ingen negativ miljöpåverkan – Trots att produktionen av solfångare och paneler innebär att metaller som kisel och koppar måste renas och framställas, är solceller ett klokt val när det kommer till förorening och miljöpåverkan.
Undvik stigande elpriser – Elpriserna i Sverige har sedan 70-talet stigit i en stabil takt. Med begränsad konkurrens bland producenter på den skandinaviska marknaden, samt förhöjda skatter och avgifter, talar allt för att elpriserna kommer fortsätta stiga.

24 Aug 2018

Varför sopsortering är viktigt för miljön

Kommentarer inaktiverade för Varför sopsortering är viktigt för miljön

Har du någonsin funderat över varför vi sopsorterar i Sverige? Och vad skulle hända om vi inte gjorde detta? Med tanke på att produkter som glas tar 1 miljon år att brytas ned om det dumpas i naturen är det en nödvändighet att sortera farligt avfall som vi människor framställt. En bra miljövänlig lösning för sopsortering är en så kallad junkbag som man kan frakta avfall i till närmaste återvinningsstation. Dessa junkbags kan dessutom återanvändas lång tid framöver.

I vårt avlånga land har vi många olika initiativ för sopsortering som pantstationer, miljörum etc. Kanske har du någon gång funderat över varför det är så viktigt med sopsortering. Enligt sajten sopor.nu kan dina sopor innehålla både farliga och värdefulla ämnen.

Genom sopsortering kan vi bättre ta till vara på dessa material och skyddar därför både människor och miljö. Det kan också användas för att spara energi och resurser genom återanvändning av materialen. Det är lag på sopsortering både inom Sverige och EU för att inte skada miljön.

Sopsortering är också bra för att minska det avfall som annars hamnar på en soptipp. Det är ett brott mot lagen att inte bruka sopsortering i hemmet. Avfall som slängs i naturen riskerar att läcka ut och med tanke på att produkter som glas tar 1 miljon år att brytas ned och plast tar cirka 200 till 500 år så är det en bra idé att dessa avfall inte hamnar i naturen.

Sopsortering är bra för naturen
Viktigaste att tänka på vid sopsortering är det farliga avfallet vilket inkluderar sådant som är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Exempel på dessa ämnen kan finnas i färger, lösningsmedel, läkemedel, batterier, elektriska produkter och växtskyddsmedel.

Om farligt avfall slängs i soppåsen kan dessa farliga ämnen spridas i naturen. Det är omöjligt för förbränningsstationer att hantera alla sorters föroreningar. Tungmetaller som bly och kvicksilver kan spridas om batterier inte lämnas till batteriåtervinningen efter sopsortering.

Tre metoder för behandling av sopor
Det finns tre grundmetoder för att handskas med farliga ämnen som uppkommer vid sopsortering. Den första metoden kallas termisk behandling. Denna går ut på att hetta upp avfallet till en hög temperatur för att bryta ned och förstöra föroreningarna.

Sedan har vi återvinning där man smälter avfall som innehåller metall för att sedan återanvända det i skapandet av nya produkter. Man kan också göra en så kallad kryobehandling där man fryser ned färgburkar, sprayflaskor och oljefilter till -180°C för att sedan krossas så man kan separera plåten från färgen, sedan återvinna den. Dessutom kan färg, olja och lack bli till bränsle.

Den sista metoden för att handskas med farligt avfall efter din sopsortering är så kallad biologisk behandling där man använder sig av levnde mikroorganismer för att bryta ned organiska föroreningar. Främst är det förorenad jord och sediment som kräver den här metoden för att renas.

Nu vet du lite mer om sopsortering och hur viktigt det är för miljön. Ha gärna detta i åtanke nästa gång du går ner till miljörummet eller din lokala sopstation att det spelar faktiskt en stor roll för miljön hur du sköter din sopsortering.

5 Apr 2018

Satsning på matavfallsutsortering i Västra Götaland

Kommentarer inaktiverade för Satsning på matavfallsutsortering i Västra Götaland

Bara drygt hälften av kommunerna i Västra Götaland samlar idag in matavfall för rötning till biogas. Biogas Väst kommer under det kommande året att arbeta för att fler kommuner ska sortera ut sitt matavfall för biogasproduktion.
”Mat som slängs från hushåll och storkök är en bra råvara för produktion av biogas, men idag skickas istället en stor del till förbränning”, säger Hanna Jönsson, processledare för Biogas Väst.

Vill man nå målet att ersätta fossila bränslen med biogas är en ökad insamling av matavfall nödvändig
Västra Götalandsregionen var en av uppdragsgivarna till en utredning som visar att bara 22 % av det organiska hushållsavfallet samlas in idag. En bra bit från det nationella målet på 35 %, här finns alltså en möjlighet till ytterligare substrat för biogasproduktion.
”Ska vi kunna få fram tillräckligt mycket biogas som klimatsmart bränsle till våra fordon i framtiden, måste vi ta tillvara de outnyttjade råvaruresurserna som finns idag”, fortsätter Hanna.

Satsningen under 2012 kommer förutom utredning av situationen beträffande utsortering av matavfall i Västra Götaland också att innerfatta spridning av goda exempel från de kommuner som kommit långt. Finansieringen står Västra Götalandsregionen och Jordbruksverket för.
Målsättningen är att minst 35 kommuner i Västra Götaland ska utvinna biogas från avfall och avlopp vid utgången av 2012.

Fakta:
Varje person genererar per år mellan 92-128 kg hushållsavfall inklusive matavfall, restaurang, storkök och handel. Uppdelat på kategorier genererar handeln 22 % och resterande mängd, det vill säga 78 %, kommer från privata hushåll, restauranger och storkök.
Det finns därmed en stor potential att samla in mer matavfall från både hushållen och handeln. Vid behandling av organiskt hushållsavfall, slakteriavfall och flytgödsel är rötning den mest fördelaktiga behandlingsmetoden energimässigt och räknat i CO2-utsläpp.

25 Mar 2018

Lyckad utställning för Plastic Omnium på Bostadsrättsmässan

Kommentarer inaktiverade för Lyckad utställning för Plastic Omnium på Bostadsrättsmässan

Den 17 November tog Plastic Omnium plats med sin monter på Bostadsrättsmässan i Älvsjö, Stockholm. Under tre dagar visade mässan, som i år var den största någonsin, aktuella produkter och tjänster med fler än 200 utställare på plats.

Plastic Omnium som säljer system för sop- och avfallshantering, källsortering och återvinning visade upp sina lösningar och produkter i sin mässmonter.
– Många besökare ville diskutera bottentömmande lösningar, berättar Richard Pålsson på Plastic Omnium.
Efter flera snörika vintrar i Mälardalen får kärllösningen ur arbetsmiljöpunkt nu ett frostigt mottagande och att hitta andra lösningar än säck och kärl är ofta akut.

Andra frågor som engagerade många var insamling av matavfall och luftning, avvattning, lukt, nedgrävning, nedkylning, rötning och kompostering. En hel del problem som Plastic Omnium kunde vara med att lösa och även några de var med och diskuterade framtida lösningar för.
– Vi på Plastic Omnium vill självklart fortsätta att utveckla våra lösningar för framtiden, säger Anna Grill-Biewer.

Förutom att visa lösningar och produkter så hade även Plastic Omnium anordnat en pusseltävling där besökare fick lägga ett kvadratmeter stort återvinningspussel på kortast möjligast tid. Många var med och tävlade och bästa tiden för att lägga de 36 bitarna rätt blev slutligen på 2 minuter och 19 sekunder.
– Det vart en riktigt lyckad utställning, konstaterar Pär Ramberg på Plastic Omnium. Det är alltid lika trevligt att få träffa både nya och gamla kunder.

Fakta:
Plastic Omnium säljer produkter och lösningar för renhållning, sophantering och källsortering främst till kommuner, renhållningsbolag och -entreprenörer, såväl privata som kommunala. Plastic Omnium tillhandahåller även lösningar för Identifiering, Service och Underhåll.
Plastic Omnium AB är ett helägt dotterbolag till franska Plastic Omnium Environment SA, Europaledande företag inom området, och ansvarar för koncernens marknader i Norden
(Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island). I gruppen ingår sedan oktober 2007 även SULO Umwelttechnic, vilket gör Plastic Omnium till Europas ledande tillverkare av avfallsbehållare i plast med en årlig tillverkningskapacitet på mer än 5 miljoner behållare.

20 Mar 2018

Norskt företag ska sköta sophämtningen i Knivsta

Kommentarer inaktiverade för Norskt företag ska sköta sophämtningen i Knivsta

Det Norska företaget Reno Norden har tecknat ett avtal med Knivsta kommun om att sköta sophämtningen i kommunen. Avtalet är värt 17 miljoner kronor. Nästa år börjar också Knivstas satsning på insamling av matavfall, även från glesbygden, till biogasframställning.

Från september nästa år kommer det Norska företaget att ta över hämtning av kärl- och säckavfall från Ragn-Sells som idag sköter hämtningen i hela kommunen.
”Varför valde ni det norska företaget?”
”Det var framför allt för att de kunde ge ett lägre pris. ”Samtidigt tror vi att de kan genomföra hämtningen med bibehållen kvalitet och service”, säger Tomas Colm, avfallsansvarig i Knivsta kommun.

Inför beslutet tog kommunen referenser från andra kommuner i Sverige som anlitar det Norska företaget.
”Reno Norden har funnits ett par år i några kommuner i Sverige, men det är främst i Norge som de har många kunder. ”Där tror jag att de är störst i sin bransch”, säger Tomas Colm.

Även driften av återvinningscentralen och hanteringen av hushållens grovavfall kommer att få ett nytt kontrakt samtidigt med det nya kontraktet för sophämtningen. Sita Sverige AB driver idag återvinningscentralen och flera andra företag delar på ansvaret för behandlingen av soporna från Knivsta. ”De nya avtalen börjar gälla i september 2012, men de sistnämnda är inte upphandlade än”, säger Tomas Colm.
”Blir det några förändringar för Knivstaborna?”
”Ja, vi kommer nästa höst att börja med att samla in matavfall i separata kärl i hela kommunen, tidigare var det enbart tätorten som hade insamling av matavfall. ”Men det skulle vi ha gjort vilken entreprenör som än hade vunnit anbudet”, säger Tomas Colm.

Knivstas mål med matavfallsprojektet är att öka återvinningen genom mer information och bättre hantering av matavfallet. Förhoppningen är att det ska ge långsiktiga positiva miljöeffekter, mindre utsläpp, effektivare energianvändning och lägre kostnader. Insamlingen av matavfall från hushållen kommer att ske parallellt med att vissa hushåll väljer att hemkompostera sitt matavfall.
”Vi informerar både genom broschyrer, genom en utställning på biblioteket och genom att knacka dörr. ”Det är intressant för oss att få direktkontakt med folk och få reda på vad hushållen tycker om avfall och återvinning”, säger Tomas Colm.
Det insamlade matavfallet ska sedan användas för biogasframställning.
”Biogasen kan man köra bussar med mera på. ”Bara en påse matavfall kan räcka till att driva en biogasbil hela 2,5 kilometer”, säger Tomas Colm.