« Older Entries Subscribe to Senaste artiklar

8 Apr 2011

4g bredband

Kommentarer inaktiverade för 4g bredband

Här kommer ett tips om en bra guide om 4g bredband.

18 Mar 2011

Senaste utvecklingen

Kommentarer inaktiverade för Senaste utvecklingen

Det är relativt stabilt ändå även fast situationen är kritisk kring verket.
Olika försök med att fylla bassängerna med uttjänt kärnbränsle med vatten har pågått under dagen, tillsammans med försök att få fram elkraft till verket för att starta nödkylningssystemen.
Strålningen går upp och ner i värden men ingen direkt fara finns för personer utanför den avstängda zonen på 30km, enligt Tepco själva.

Vidare uppdateringar och information från Japan kommer nog först vid 02-03 inatt Svensk tid.

16 Mar 2011

Arbetarna har återvänt till Fukushima

Kommentarer inaktiverade för Arbetarna har återvänt till Fukushima

Den tidigare toppen i strålning har sjunkit något vilket gör att arbetarna har återvänt.

Det har nämnts att varje person arbetar i 10 minuter innan de måste därifrån p.g.a. den strålning som finns.

16 Mar 2011

Jordbävningsvarning runt Fukushima

Kommentarer inaktiverade för Jordbävningsvarning runt Fukushima

En jordbävningsvarning har utfärdats för området kring Fukushima 04:25 svensk tid.

04:55 rapporteras om jordbävning som känns i Tokyo
Samma tid utfärdades även en tsunamivarning

04:58 Epicenter Chiba, djup 10km, intensitet 6.0

04:59 Tsunamivarning återkallad

Mer information följer!

16 Mar 2011

Bild på reaktor 3 och 4 vid Fukushima Daichii

Kommentarer inaktiverade för Bild på reaktor 3 och 4 vid Fukushima Daichii

En bild på reaktor 3 och 4 vid Fukushima.

16 Mar 2011

Alla arbetare kallas bort ifrån Fukushima verket

Kommentarer inaktiverade för Alla arbetare kallas bort ifrån Fukushima verket

Edano sa i en presskonferens att alla arbetare och operatörer vid verket har beordrats därifrån.

Reaktor 3 är väldigt illa ute nu, en spekulation är att vi inom kort kommer få se något otrevligt kring reaktorerna i Japan.
Ni som är i närheten, håll i hatten, gå ner i källare, håll er inomhus.

16 Mar 2011

Trolig brand i reaktor 3 – korrigerad

Kommentarer inaktiverade för Trolig brand i reaktor 3 – korrigerad

Rök väller ut från Reaktor 4 igen
Det rör sig antaligen om de tidigare bassängerna som huserar uttjänt bränsle, enligt källor ska det enbart förvaras förbrukat bränsle i bassängen i reaktorbyggnad 4.
Detta rapporterades 9.00 PM EST, eller 02.00 svensk tid.

Uppdatering 02:20
Vinden blåser rakt mot land, vilket inte är bra vid utsläpp.

This is likely to be very serious in terms of release of contamination if this is involving the spent fuel, although it’s difficult to imagine how this is possible. One expert has said that there must be flammables in and around the area on the refueling floor.

Uppdatering 02:40
Röken kommer inte från reaktor 4 utan ifrån reaktor 3, den som har det vapenklassade MOX-bränslet.

Uppdatering 03:03
Röken kommer nu bekräftat från reaktorbyggnad 3, ifrån bassängen med använt bränsle. Som vi skrivit flera gånger tidigare, så är det denna reaktor som har det speciella MOX-bränslet, se tidigare poster om MOX en bit ner.

16 Mar 2011

Fakta om MOX-bränsle

2 kommentarer

Lite snabba fakta om MOX-bränsle.
Ska försöka skriva en svensk sammanfattning inom kort.

What is MOX?

MOX stands for ”Mixed-Oxide Fuel.” It is a nuclear power reactor fuel made from plutonium mixed with uranium. The U.S. Department of Energy (DOE) wants to make experimental MOX fuel using plutonium from dismantled nuclear weapons.

There is no doubt that we must contain the plutonium from nuclear warheads. It must neither enter the environment–where it can poison drinking water and virtually everything else with which it comes into contact–nor be accessible to terrorists or others who might wish to build atomic bombs.

But using plutonium as reactor fuel accomplishes neither of those goals.

* MOX fuel requires processing of plutonium before the fuel is fabricated, creating new plutonium-laced waste, added worker exposures, and releases to the environment.
* Transportation of the plutonium, even when armed guards are deployed, is an open invitation to terrorists or others seeking this deadly material.
* Use of MOX in nuclear reactors is not safe, and could result in serious accidents.
* Use of MOX would add to our nation’s immense radioactive waste burden, and would make it more difficult to find scientifically-defensible solutions to our atomic waste problems.

MOX doesn’t get rid of plutonium

Inside a nuclear reactor, only some of the plutonium in MOX fuel gets ”fissioned,” or converted into other radioactive elements. These include such deadly elements as Strontium-90, Cesium-137, Iodine-129 and many, many more.

While some plutonium is split by fission, new plutonium is being made in the reactor. This is because every commercial nuclear reactor produces plutonium as a waste product of its operation; the average commercial reactor produces some 500 pounds of plutonium per year (it takes about 20 pounds to make a Nagasaki-size bomb).

Use of MOX fuel fails as a means of getting rid of plutonium. Instead, the plutonium just becomes part of the lethal soup of ingredients termed ”high-level nuclear waste” which every reactor creates, and for which there is no means of safe long-term storage. Plutonium-239 itself is hazardous for 240,000 years.

Use of MOX fuel attacks commercial nuclear reactors where they are the weakest. Many reactors are aging prematurely, and cracks are appearing in vital reactor components. Most atomic reactors were not originally designed to use MOX fuel and MOX makes key reactor components age even faster.

16 Mar 2011

Skaderapport från TEPCO

2 kommentarer

Snabbpost

70% av bränsleelementen i reaktor 1 antas vara skadade, det handlar troligen om en partiell härdsmälta. De vet dock inte om stavarna har smält eller om de bara delvis har skadats.

I reaktor 2 uppges att cirka 30% av elementen skadats med samma motivering.

Det sägs ingenting om reaktor 3, som är den stora boven i dramat, denna är laddad med vapenklassat MOX-bränsle och har mycket mer energi än vanligt UOX-bränsle.

Citat (ej från Tepco)

MOX is dangerous
A nuclear accident involving MOX fuel could cause a meltdown more serious than Three Mile Island or Chernobyl, because the levels of radiation inside a reactor using MOX are even higher than in a normal atomic reactor.

16 Mar 2011

Ny brand i reaktor 4 vid Fukushima, nu under kontroll

Kommentarer inaktiverade för Ny brand i reaktor 4 vid Fukushima, nu under kontroll


Illustration: Will Davis

En ny brand i bassängen där bränsle lagras vid reaktor 4 vid Fukushima verket fattade eld igen inatt svensk tid.
Den bassäng där man huserar uttjänt kärnbränsle har ett tag haft problem med kylningen vilket har gjort att värmen ökat avsevärt, detta har lett till två bränder varav den senaste nu är släckt.

Bassängen befinner sig ovanpå själva reaktorhärden i en djup bassäng, det talas om att 4;an höll på att laddas om vilket innebär att det bränsle som brinner inte har använts utan har sin fulla energi.

Uppdateras inom kort!