« Older Entries Subscribe to Senaste artiklar

1 Okt 2017

Solfångare

Kommentarer inaktiverade för Solfångare

En solfångare producerar värme och skall inte förväxlas med elproducerande solceller.

Så fungerar solfångare

En solfångare hämtar värme från solljuset, värme som sedan används för uppvärmning. Vanligen passerar en vätska, ett så kallat medium, genom solfångaren för att hämta upp värmen och forsla den dit den behövs. El krävs för att pumpa runt vätskan. Vätska används då den lagrar värme bättre en luft, dock är det svårt att lagra värme från den varma delen av året till den kalla.

Det säger sig självt att solfångare behöver komplement för att täcka hela årets uppvärmningsbehov. Solvärmen är som mest effektiv under sommaren.

Det finns solfångare som använder sig av luft, men dessa utnyttjas mest i sommarstugor ihop med ventilation, då detta gemensamt kan ventilera ut kyla och fukt ur huset under soliga dagar.

Fördelar med solfångare

Lång livslängd jämfört med andra värmesystem
Mycket miljövänligt, i princip inga utsläpp!
Måste kompletteras
Mest effektiv, då värmebehovet är som minst
Elberoende, för att pumpa runt vattnet
Nackdelar med solfångare

Till olika värmebehov

Solfångare kan användas för olika värmebehov, från poolsolfångare till solfångare som förser hemmet med varmt tappvatten och värme till ett vattenburet värmesystem. Solfångare kan också användas till att torka ut fuktiga husgrunder.

Poolvärme

Många använder solfångare till att värma poolen. Solfångare ger mest värme på sommaren och det är samtidigt då man vill ha värme till poolen. Med oglasade poolsolfångare kan ofta solen stå för hela uppvärmningen av poolen.

Tappvatten

Det är framför allt tappvatten, som är solfångarens styrka, i och med att varmt tappvatten behövs året runt. Solvärme kan i normalfallet förse en familj med halva deras årliga varmvattenbehov.

Har man en varmvattenberedare med inbyggd elpatron, tar elpatronen vid när värmen från solfångarna inte räcker till och familjen har alltid varmt vatten.

Värma hemmet

Det går även att använda solfångare till att värma hemmet, om du har vattenburen värme. Då måste systemet kompletteras med andra värmekällor och därför brukar detta kallas ett kombisystem. Det krävs en större ackumulatortank och någon alternativ värmekälla, som en panna eller värmepump.

Solfångare kan också användas till att hjälpa till vid bergvärme, om borrhålet är för kort och hotas av frysning.

Torka ut krypgrund

Om man har problem med fukt i torpargrund/krypgrund eller en källare, kan man använda solfångare till att torka ut den under sommaren och på så vis motverka fuktskador.

Plana eller vakuumsolfångare

Det finns två sorters solfångare, så kallade plana solfångare och vakuumsolfångare. Läs mer om skillnaden och våra rekommendationer runt val av plana eller vakuumsolfångare.

Märkning av solfångare

När det gäller solfångare bör man leta efter P-märkning eller Solar Keymark. Det är SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som står bakom P-märkningen. En P-märkt produkt kontrolleras regelbundet och märkningen utgör en garanti för att produkten uppfyller de krav som finns runt bland annat funktion och hållbarhet. Solar Keymark är en annan kvalitetsmärkning av solfångare.

Det finns gott om enkla och billiga solfångare på marknaden, som inte lever upp till den kvalitet som krävs. Det är värt att satsa på kvalitet, då du verkligen få det du behöver.

Kom ihåg

Det kan krävas tillstånd/bygglov från kommunen, så kontrollera detta och ansök i god tid.

21 Sep 2017

Solceller

Kommentarer inaktiverade för Solceller

Solceller producerar el, medan solfångare producerar värme. Med solceller kan du helt enkelt producera miljövänlig el i hemmet, sommarstugan eller kanske husvagnen.

Så fungerar solceller

Solceller omvandlar helt enkelt solljuset direkt till el. I solcellen finns en tunn skiva av halvledarmaterial, där elektroner frigörs och skapar el. Detta sker då solcellen träffas av solljus, och solceller producerar alltså inte el, när den inte får något ljus.

En samling av seriekopplade solceller kallas en modul.

Solceller producerar likström, men den kan omvandlas till växelström, med hjälp av växelriktare. En växelriktare ser till att få ut så mycket effekt som möjligt av solcellerna, medan den för in energin på nätet. Den kontrollerar också spänningsnivån och skyddar mot farlig spänning vid exempelvis strömavbrott.

Solceller kan också kopplas till batterier, som laddas och sedan kan elen användas vid behov för belysning m.m. Detta är vanligt om man saknar nätanslutning i exempelvis en husvagn eller sommarstuga.

Fördelar med solceller

Kan ge el där elnät saknas
Miljövänlig el
Oregelbunden funktion under året
Relativt lite energi, från stor yta med solceller
Nackdelar med solceller

Vanligt med solceller då man saknar nätanslutning

Solceller har funnits i Sverige sen 70-talet, och har länge varit vanligt på platser där man inte har möjlighet att koppla upp sig mot elnätet. Detta är en vanlig situation i sommarstugor, på mindre öar, husvagnar, båtar m.m. Försäljningen av solceller för detta behov har länge varit relativt stabil.

Nu har intresset ökat även för dem med permanent boende och anslutning till elnätet. Tekniken har blivit betydligt billigare, de senaste åren, och en del stödåtgärder har införts, då Sverige har bestämt sig för att leva upp till olika klimatmål.

Mängd el beror på solljuset

Solceller är beroende av solljus. Man får alltså mycket energi en solig dag och inte så mycket en mulen dag. Dessutom får man betydligt mer på sommaren, än på vintern. Detta utgör ytterligare en anledning till att det är populärt i sommarstugor och husvagnar.

De flesta solceller idag har en verkningsgrad på ca 15 %, d.v.s. 15 % av den solenergi som träffar modulen blir till el. Något mer energi förloras i systemet, innan elen används och i slutändan får man ut runt 13 %. En solig dag i Sverige ger 1 m2 solceller ca 150 watt el. För att få ut uppåt 1000 kilowattimmar per år, krävs en yta på ca 8 m2.

Att vara elproducent

Med solceller får du i första hand el till bostaden. Det kan dock uppstå situationer då den el som producerar är större än ditt elbehov. Då kommer elen föras ut på elnätet och denna överskottsel kan säljas till ett elhandelsbolag, naturligtvis förutsatt att du är uppkopplad mot elnätet.

Den anläggning du installerar måste vara godkänd, för att få användas i elnätet. Du ska alltid kontakta elnätsbolaget innan du påbörjar installationen!

Kom ihåg

  • Kontrollera om det krävs tillstånd/bygglov från kommunen innan du påbörjar installationen och ansök om tillstånd i god tid.
  • Kontakta elnätsbolaget, om du skall koppla anläggningen mot elnätet.
  • Elektriska installationer skall utföras av behörig elektriker.

19 Sep 2017

Vindkraft

Kommentarer inaktiverade för Vindkraft

Ett vindkraftverk omvandlar vind till el och utgör en förträfflig källa till grön energi. Vindel är naturligtvis mest lämplig på platser där det blåser mycket.

Olika sorters småskaliga vindkraftverk

Med småskaliga vindkraftverk menas sådana vindkraftverk som kan användas av privatpersoner, som vill få miljövänlig el till hemmet eller kanske sommarstugan.

Huvudsakligen finns det två sorters småskaliga vindkraftverk:

Vindkraftverk som monteras på byggnader
Vindkraftverk som står på egna ställningar (mer lika storskaliga vindkraftverk)
Dessutom finns en rad olika tekniska skillnader mellan olika modeller. De kan exempelvis skilja sig i hur de hanterar vindförhållanden eller hur mycket de låter.

Fördelar med vindkraft

Kan ge el där elnät saknas
Miljövänlig el
Nackdelar med vindkraft

Sällan lönsamt
Estetiskt oattraktivt
Mängd el beroende av vindstyrka

Det säger sig självt att det är vindstyrkan som avgör hur mycket el som produceras och tillgången till vind är ganska osäker och varierar mycket från en dag till en annan.

Vindstyrka och den mängd el som produceras av ett vindkraftverk ökar inte i samma takt. Om vindhastigheten fördubblas, blir energin som produceras hela åtta gånger så stor! Det är alltså viktigt att få tillgång till så mycket vind som möjligt och därför ska ett vindkraftverk placeras högt, gärna över 20 meter.

Ett litet vindkraftverk på 2 kW, kan producera ca 3000 kWh per år, om vinden i genomsnitt är 7 m/s.

Det finns kartor som visar på vindtillgången i olika delar av Sverige, och dessa kan hjälpa dig att bedöma om vindkraft är ett lämpligt alternativ för dig. Vindkartorna kan ge dig en första indikation på om vindkraft är lämpligt. Om uppgifterna från kartorna är lovande, bör man ändå gå vidare och göra en lokal vindmätning.

Råd inför köp av vindkraftverk

Om du ska köpa ett vindkraftverk är det viktigt att jämföra olika alternativ och ta del av referenser och testresultat (i den mån det finns att tillgå). Man kan också titta efter CE-märkning, som är ett europeiskt kvalitetsmärke, som innebär att produkten uppfyller alla grundläggande säkerhetskrav.

Pris på vindkraftverk

Den senaste tiden har det varit ett ökat intresse för olika typer av miljövänliga energilösningar och vindkraft är inget undantag. Samtidigt är det fortfarande dyrt, främst eftersom det saknas serieproduktion. Detta gör att det är lönsamt endast under optimala förhållanden.

Samtidigt är det en mycket bra lösning för den som inte har tillgång till elnätet och ändå vill få tillgång till el. I sådana fall kan lönsamhet ses från en annan synvinkel. Då installerar man inte vindkraft för att spara el, utan för att få tillgång till el överhuvudtaget.

Kom ihåg

  • Om ett vindkraftverk ansluts till elnätet måste detta godkännas av elnätsföretaget.
  • Installation skall genomföras av en elektriker.
  • Anläggningen måste vara säker vid åska – viktigt med åskledare med jordning
  • Det kan också krävas bygglov för att sätta upp ett vindkraftverk, beroende på hur stort det är och var det placeras. Bygglov ansöker man om hos kommunen. Det kan också krävas andra
  • tillstånd, så ta reda på vilka tillstånd, som krävs och ansök i god tid.

8 Apr 2011

4g bredband

Kommentarer inaktiverade för 4g bredband

Här kommer ett tips om en bra guide om 4g bredband.

18 Mar 2011

Senaste utvecklingen

Kommentarer inaktiverade för Senaste utvecklingen

Det är relativt stabilt ändå även fast situationen är kritisk kring verket.
Olika försök med att fylla bassängerna med uttjänt kärnbränsle med vatten har pågått under dagen, tillsammans med försök att få fram elkraft till verket för att starta nödkylningssystemen.
Strålningen går upp och ner i värden men ingen direkt fara finns för personer utanför den avstängda zonen på 30km, enligt Tepco själva.

Vidare uppdateringar och information från Japan kommer nog först vid 02-03 inatt Svensk tid.

16 Mar 2011

Arbetarna har återvänt till Fukushima

Kommentarer inaktiverade för Arbetarna har återvänt till Fukushima

Den tidigare toppen i strålning har sjunkit något vilket gör att arbetarna har återvänt.

Det har nämnts att varje person arbetar i 10 minuter innan de måste därifrån p.g.a. den strålning som finns.

16 Mar 2011

Jordbävningsvarning runt Fukushima

Kommentarer inaktiverade för Jordbävningsvarning runt Fukushima

En jordbävningsvarning har utfärdats för området kring Fukushima 04:25 svensk tid.

04:55 rapporteras om jordbävning som känns i Tokyo
Samma tid utfärdades även en tsunamivarning

04:58 Epicenter Chiba, djup 10km, intensitet 6.0

04:59 Tsunamivarning återkallad

Mer information följer!

16 Mar 2011

Bild på reaktor 3 och 4 vid Fukushima Daichii

Kommentarer inaktiverade för Bild på reaktor 3 och 4 vid Fukushima Daichii

En bild på reaktor 3 och 4 vid Fukushima.

16 Mar 2011

Alla arbetare kallas bort ifrån Fukushima verket

Kommentarer inaktiverade för Alla arbetare kallas bort ifrån Fukushima verket

Edano sa i en presskonferens att alla arbetare och operatörer vid verket har beordrats därifrån.

Reaktor 3 är väldigt illa ute nu, en spekulation är att vi inom kort kommer få se något otrevligt kring reaktorerna i Japan.
Ni som är i närheten, håll i hatten, gå ner i källare, håll er inomhus.

16 Mar 2011

Trolig brand i reaktor 3 – korrigerad

Kommentarer inaktiverade för Trolig brand i reaktor 3 – korrigerad

Rök väller ut från Reaktor 4 igen
Det rör sig antaligen om de tidigare bassängerna som huserar uttjänt bränsle, enligt källor ska det enbart förvaras förbrukat bränsle i bassängen i reaktorbyggnad 4.
Detta rapporterades 9.00 PM EST, eller 02.00 svensk tid.

Uppdatering 02:20
Vinden blåser rakt mot land, vilket inte är bra vid utsläpp.

This is likely to be very serious in terms of release of contamination if this is involving the spent fuel, although it’s difficult to imagine how this is possible. One expert has said that there must be flammables in and around the area on the refueling floor.

Uppdatering 02:40
Röken kommer inte från reaktor 4 utan ifrån reaktor 3, den som har det vapenklassade MOX-bränslet.

Uppdatering 03:03
Röken kommer nu bekräftat från reaktorbyggnad 3, ifrån bassängen med använt bränsle. Som vi skrivit flera gånger tidigare, så är det denna reaktor som har det speciella MOX-bränslet, se tidigare poster om MOX en bit ner.