Personuppgiftspolicy och GDPR


Version 2. Uppdaterad 20191214.


1. Introduktion

Svensk Kärnkraft AB, 559215-6078, med säte i Malmö (hädanefter SKAB) är ett elhandelsföretag verksamt i Sverige med fokus på försäljning av elenergi producerad av kärnkraft.

Policyn i detta dokument är tillämplig när helst du besöker karnkraft.se, kärnkraft.se, svenskkarnkraft.se, svenskkärnkraft.se eller någon annan framtida domän som hanteras av SKAB.

Detta dokument beskriver:

 1. Introduktion
 2. Data vi sparar
 3. Därför sparar vi uppgifterna
 4. Så använder vi sparad data
 5. Aktörer som har tillgång till sparad data om dig
 6. Så tar du del av data vi sparat om dig
 7. Så uppdaterar du din data sparad hos oss
 8. Så skyddas din data
 9. Cookies

2. Data vi samlar in

2.1 Vid besök av våra internetdomäner
IP-adresser och metadata om den enhet du använder sparas vid varje enskilt besök på någon domän som kontrolleras av SKAB. Den datan inkluderar även beteende på våra webbtjänster.

2.2 Data du själv delar med dig via våra formulär
Uppgifter du själv anger i våra onlineformulär, såsom, men ej begränsat till:

 1. Förnamn och efternamn
 2. Adress
 3. Personnummer
 4. Telefonnummer
 5. Din e-mejl
 6. Elnätsområde
 7. Anläggnings ID på elmätaren knutet till ditt elavtal
 8. Nätägare i det område där du bor
 9. Nuvarande elleverantör
 10. Bild på din nuvarande elräkning
 11. Din uppskattade elförbrukning
 12. Uppgifter om din bostad

2.3 Ytterligare uppgifter vi samlar in om dig
I den händelse du anmäler ditt intresse av att bli kund hos SKAB samtycker du till att vi tar upplysningar om din ekonomiska ställning.

Sådan data erhåller vi från tredje part och innehåller information om inkomst, eventuella betalningsanmärkningar, eventuellt saldo hos Kronofogden samt andra uppgifter som ger en bild av din ekonomiska ställning.

3. Därför sparar vi uppgifterna

Data som IP-nummer och metadata om den enhet du använder sparas med syfte att mäta, analysera och förstå hur besökare använder våra webbplatser. Dessa uppgifter används även i förekommande fall för att upprätta fullmakter mot tredje part.

Den information du själv anger till oss, beskriven under 2.1, krävs för att vi ska kunna flytta över dig som kund från din nuvarande elleverantör till SKAB.

Uppgifter om din ekonomiska ställning inhämtas och sparas för att SKAB ska kunna ta beslut om att inleda en affärsrelation med dig.

4. Så använder vi sparad data

IP-nummer och metadata om din webbläsare används för att förstå beteende på våra domäner online, mäta hur effektiva våra reklamkampanjer är, mäta konvertering samt upptäcka eventuellt missbruk av våra domäner.

Den information du anger om dig själv, ditt boende och din ekonomi används för att göra en uppskattning av vår kreditrisk genom att acceptera dig som kund. Samma data används och sparas även i vårt kundhanteringssystem och i vår bokföring.

Vissa uppgifter om dig samt det eller de anläggnings-ID du anger, används även för automatiserade meddelanden till din elnätsägare i samband med att vi flyttar över dig som kund från din nuvarande elleverantör till SKAB. Hur dessa meddelanden (så kallade EDIEL-meddelanden) ser ut och fungerar styrs av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät.

Som kund hos oss sparas din uppmätta elförbrukning för respektive uttagningsspunkt (elmätare) och utgör underlag för vår fakturering till dig.

5. Aktörer som har tillgång till sparad data om dig

Google Analytics samlar in och analyserar data som IP-adress och metadata om den enhet du använder vid varje enskilt besök på någon av våra domäner. För mer information hänvisas till analytics.google.com.

Fortnox erbjuder tjänster för bokföring och affärssystem. SKAB använder Fortnox för kunddatabas, fakturering och bokföring. Här sparas de uppgifter om dig som krävs för att vi ska kunna skicka fakturor samt underlag för detta, i första hand sådan information som enligt lag ska finnas på en elfaktura samt din uppmätta förbrukning. För mer information hänvisas till fortnox.se

Din nätägare erhåller information om du valt SKAB som leverantör i samband med leverantörsbyte. Under tiden du är kund hos SKAB utväxlas löpande information med din nätägare via ett automatiserat system (EDIEL) om din förbrukning. 

Utöver detta har tredjepartsleverantörer, vår personal, inhyrd personal och konsulter tillgång till hela eller delar av dina personuppgifter och behandlar då dessa på uppdrag av Svensk Kärnkraft AB. 

I händelse av utebliven betalning och SKAB bedömer att inkassoåtgärder kan bli aktuella mot kund anlitas Invoice Finance AB, 556650-1960, med säte i Malmö. Det bolaget erhåller då information om din betalningshistorik gentemot oss samt obetalda utestående fakturor.

I händelse av att vi behöver företräda dig gentemot din nuvarande elleverantör via en fullmakt för att genomföra byte av elleverantör till SKAB kommer din nuvarande elleverantör att erhålla vissa uppgifter om dig, såsom IP-nummer och metadata från din webbläsare. En fullmakt kan även vara skriftlig eller utgöras av ett inspelat telefonsamtal, eller en kombination av ovanstående.

6. Så tar du del av data vi sparat om dig

Löpande data som samlas in om dig och din elförbrukning framgår av din elhandelsfaktura som du får från oss.

Du kan även kontakta oss via [email protected] för att ta del av den data som vi har sparat om dig.

7. Så uppdaterar du din data sparad hos oss

För att uppdatera uppgifter om dig i våra system kan du mejla [email protected] eller ringa till oss via telefon 010-1014020.

8. Så skyddas din data

De uppgifter som sparas om dig i de system SKAB använder skyddas alltid enligt branschstandard. Uppgifter sparas krypterat när så är tillämpligt.

När vi anlitar underleverantör, konsult, tredjepartsleverantör, inhyrd personal eller annan aktör som får åtkomst till, eller på annat sätt kan behandla personuppgifter, gör alltid SKAB en riskbedömning avseende personuppgifter. SKAB arbetar även med interna rutiner för att säkerställa lagefterlevnad för hantering av personuppgifter.

För information om hur data hos Fortnox skyddas kan du läsa mer här: https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/sakerhet/

9. Cookies


Genom att använda våra webbplatser godkänner du att vi sparar cookies på den enhet du använder. En cookie är en liten textfil som inehåller information för att vi ska kunna förbättra din användarupplevelse.

Du kan blockera cookies genom inställningar i din webbläsare, samt radera cookies som redan är sparade. Tänk på att om du blockerar cookies kan det påverka funktioner på våra domäner samt ge dig en försämrad användarupplevelse.

 

High energy! Teckna dig för en strålande affär!

Det är busenkelt att byta till Svensk Kärnkraft. Med din nuvarande elräkning till hands fyller du bara i uppgifterna så sköter vi resten!

Bli kund idag