Svensk Kärnkraft ställer sig bakom misstroende mot regeringen
7 juli

Svensk Kärnkraft ställer sig bakom misstroende mot regeringen

Styrelsen i Svensk Kärnkraft AB ställer sig bakom initiativen om att fälla sittande regering. – Det svenska elnätet och kraftproduktionen befinner sig i ett allt mer allvarligt läge. Samtidigt har den S-ledda regeringen från politiskt håll visat sig ovilliga att ta tag i de utmaningar svensk elförsörjning står inför, säger Chang Frick, grundare av Svensk Kärnkraft AB.

Extrema prisskillnader mellan norra och södra Sverige, begränsningar i överföringskapacitet, eftersatta investeringar och ovanpå allt två fullt fungerande kärnkraftsreaktorer i Ringhals som stängs ner i förtid.

Mycket talar för att svenska elkonsumenter under överskådlig tid får vänja sig vid kraftig prisvolatilitet och i värsta fall tvingas leva med periodvisa strömavbrott.

Det yttersta ansvaret är politiskt. Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät har huvudansvaret för region- och stamnät, samt har systemansvaret, för att privatpersoner och företag i Sverige ska kunna ta del av en trygg och pålitlig elförsörjning.

– Det ansvaret förvaltas inte tillfredsställande och vi ser sedan en tid tillbaka flera allvarliga varningssignaler om att svensk elförsöjning äventyras. Ytterst har regeringen ansvaret, säger Johan Varland, delägare i Svensk Kärnkraft AB.

För att säkra den viktiga tillgången till elkraft behövs både nya kärnkraftverk och ett utbyggt elnät. Styrelsen i Svensk Kärnkraft gör bedömningen att oppositionspartierna M, KD, SD och L presenterar en mer trovärdig politik för att möta de utmaningar svensk elförsörjning står inför. Och situationen blir allt mer akut.

– Vi ser redan nu en situation där vi i augusti står helt utan elproduktion i Ringhals. Detta har potential att få mycket stora konsekvenser för elförsörjningen i södra Sverige, säger Frick.

I nuläget flaggar Vänsterpartiet om att de är beredda att rikta ett misstroende mot sittande regering, vilket i praktiken innebär att de är beredda att fälla det S-ledda styret. Under torsdagen meddelade även Sverigedemokraterna att de är beredda att göra samma sak. Från Vänsterpartiets sida motiveras beskedet om misstroende i frågan om marknadshyror, en fråga där oppositionspartierna till höger inte riktigt delar samma linje. 

Men Frick menar att det finns viktigare frågor där en samsyn mellan Vänsterpartiet och högerpartierna borde vara fullt möjlig.

– Den gode Lenin har en gång yttrat att "kommunism är sovjetmakt med full nationell elektrifiering", säger Frick och förklarar att god vänsterpolitik på intet sätt utesluter rejäla investeringar i både elnät och kärnkraft.

– Ytterst gynnar en billig, pålitilig och planerbar elproduktion både industrin, svensk export och arbetarklassen. Det är också där Vänsterpartiet har sina rötter och ska ha sitt fokus, avslutar Frick och passar på att berömma Mikael von Knorring som en god kraft i Vänsterpartiet.

Stötta vårt arbete med att sätta press på politiken och vår strävan mot en stabil, pålitilig och billig elproduktion!

Klicka här för att byta elavtal till Svensk Kärnkraft!

High energy! Teckna dig för en strålande affär!

Det är busenkelt att byta till Svensk Kärnkraft. Med din nuvarande elräkning till hands fyller du bara i uppgifterna så sköter vi resten!

Bli kund idag