Därför var elpriserna ovanligt låga i januari
7 juli

Därför var elpriserna ovanligt låga i januari

Under januari var elpriserna i Sverige historiskt låga, till och med negativa vid ett tillfälle. I normala fall är förväntningen att elpriserna går upp något under vinterhalvåret då efterfrågan på elkraft ökar.

Fredrik Bodecker är VD på Bodecker Partners, ett företag som arbetar med rådgivning inom energipriser och riskvärdering. Han berättar vad som påverkat priserna på el och samtliga tre faktorer han pekar på beror på vädret.

– Sedan den 20:e december har det kommit extremt mycket snö och vatten. Vi har historiskt höga nivåer av vatten, det är energi som ligger och väntar i de norska och svenska vattenmagasinen.

Innan mitten på december såg det ut att vara tvärtom.

– Vi hade ett underskott på 15 terrawattimmar jämfört med normalläget i mitten av december. Sedan började det snöa och regna rejält. Sedan 1995 har vi inte sett något liknande. Nu är vi uppe i nästan 30 terrawattimmar mer än normalt. Det är den största anledningen.

Elmarknaden styrs av handel på Nordpool där priser ändras timme för timme. Där konkurrerar olika energislag mot varandra och när vattenkraften har överfulla magasin pressar det ner priset för alla producenter.

Men det är inte bara vattenkraften som pressade elpriserna.

– Som lök på laxen har det blåst periodvist ovanligt mycket och då har vindkraften kunnat konkurrera med vattenkraften. Eftersom vinden inte kan hålla tillbaka på energin måste det ut direkt på marknaden och då pressar det priset nedåt. Samma situation har vattenkraften med överfyllda magasin.

Produktion av elkraft är bara halva ekvationen. Elsystemet måste hela tiden vara i balans, det vill säga att mängden el som produceras ska gå jämt upp med mängden el som konsumeras. Om produktionen är större än behovet pressas priserna nedåt. Tvärtom påverkas priserna uppåt när efterfrågan är större än tillgången.

Och även vad gäller efterfrågan har vädret påverkat priserna nedåt under januari månad. Vid ett tillfälle var elpriserna till och med negativa, det vill säga att producenterna i teorin betalade elkonsumenter för den el de förbrukade.

– Den tredje faktorn beror på att vi har haft en ovanligt varmt vinter. Då har efterfrågan på elkraft varit betydligt lägre än normalt. Dessa tre faktorer är ovanliga men har pressat priset till och med till negativa priser. Det har aldrig hänt tidigare i Sverige, det är historiskt.

High energy! Teckna dig för en strålande affär!

Det är busenkelt att byta till Svensk Kärnkraft. Med din nuvarande elräkning till hands fyller du bara i uppgifterna så sköter vi resten!

Bli kund idag