Fortsatt mycket låga elpriser
7 juli

Fortsatt mycket låga elpriser

Både väder och coronaviruset pressar fortsatt elpriserna nedåt. Och än syns inga tecken på att priserna kommer vända uppåt. – Vi kan vänta oss fortsatt låga elpriser över sommaren, kanske rentav mycket låga elpriser fram till hösten, säger Fredrik Bodecker som arbetar med rådgivning inom energibranschen.

Redan i januari noterades låga elpriser som en konsekvens av stor tillgång till vattenkraft och en förhållandevis mild vinter. Och situationen har fortsatt under våren.

Det förklarar Fredrik Bodecker som arbetar med rådgivning inom energibranschen på företaget Bodecker Partners.

– Det är ett väldigt stort överskott på snö och vatten i det nordiska systemet. Det pressar priserna nedåt. Även naturgasen är mycket lågt prissatt, vilket också påverkar priset.

Ser vi någon coronaeffekt på elmarknaden?

– Ja, men den är mindre i Sverige och norden än resten av Europa. Vi ser en minskning i Sverige och Norden på ungefär åtta procent. Men söderut i Europa är minskningen mellan 10 och 20 procent, i Italien har vi sett ännu lägre efterfrågan på el.

Hur länge kan låga elpriser hålla i sig?

– Om några veckor när vårfloden kommer blir det tvunget att släppa vatten vid sidan av vattenkraftverk då det finns en begränsning i dammarna. Där kommer det förmodligen spillas över minst 10 Twh. När det väl är gjort är dammarna fortsatt fulla, men då påbörjas ett nytt hydrologiskt år. Vi börjar där med ett överskott, men inte lika kraftigt som nu.

Men elkonsumenter kan fortsatt vara hoppfulla att de låga priserna håller i sig. Även om vatten spills vid sidan av turbinen finns ytterligare faktorer som kan hålla priserna låga.

– En torr och kall senvår kan göra att när hösten väl kommer har vattenproducenterna bättre kontroll på läget. Men har inte då gaspriserna ökat utan ligger kvar på samma låga nivå, då kommer det i sin tur hålla nere elpriserna.

En annan faktor som påverkat elpriserna, i vart fall under vissa timmar på dygnet, är vindkraften. Men den väntas inte spela en lika avgörande roll då det blåser som mest under höst, vinter och vår. När vi kommer närmare sommaren väntas andra energislag påverka på marginalen.

Sammantaget bedömer Bodecker att vi kommer ligga kvar på de låga elpriserna i vart fall fram till hösten.

– Vi kan vänta oss fortsatt låga elpriser över sommaren, kanske rentav mycket låga elpriser fram till hösten. Detta förutsatt att inget oväntat inträffar, avslutar han.

High energy! Teckna dig för en strålande affär!

Det är busenkelt att byta till Svensk Kärnkraft. Med din nuvarande elräkning till hands fyller du bara i uppgifterna så sköter vi resten!

Bli kund idag