SD beskyller regeringen för inkompetens när elpriser skenar i södra Sverige
7 juli

SD beskyller regeringen för inkompetens när elpriser skenar i södra Sverige

Fyra gånger dyrare el i södra Sverige jämfört med de norra delarna av landet. Nu rasar Sverigedemokraterna när vanligt folk får betala för regeringens inkompetens – De har stängt ner Ringhals 1 och 2 i förtid. Nu ser vi resultatet, säger riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD).

Rusande elpriser och svår brist på el kan bli verklighet i augusti. Detta efter att de kvarvarande två reaktorerna väntas vara tagna ur drift i slutet av sommaren. Dels beror det på planerade avbrott, så kallade revisioner, men även på att ett bränsleelement i Ringhals 3 lossnade när det skulle flyttas till en bassäng för rengöring. Därför kommer Ringhals 3 vara ur drift längre tid än planerat, samtidigt som ytterligare en reaktor tas ur drift.

Totalt finns fyra reaktorer i Ringhals och i normala fall hade de två kvarvarande reaktorerna kunnat täcka upp för bortfallet av effekt. Men eftersom de övriga två reaktorerna, efter politiska påtryckningar, är nedstängda kommer det i augusti inte produceras någon el alls i Ringhals.

– Anledningen att man gör revisionerna sommartid beror på att behovet är betydligt lägre på sommaren. Däremot behövs svängmassa och reaktiv effekt, stödtjänster som generatorerna i kärnkraftverken bidrar med. Det gör att mängden el vi kan överföra från norra till södra Sverige minskar, säger Mattias Bäckström Johansson som är riksdagsledamot i SD.

Tidigare har Bäckström Johansson själv arbetat på kärnkraftverket i Oskarshamn och är en av experterna på politisk nivå när det kommer till den svenska elförsörjningen. Han förklarar att regeringens politik i praktiken leder till två saker, dels dyrare el men även ökade utsläpp.

– Istället får vi importera el från länderna runt östersjön, vilket nästan alltid leder till ökade utsläpp i form av kolkraft. Dessutom skenar priserna i de södra elområdena. Vi ser redan nu under vissa timmar att priset i södra Sverige är fyra gånger så högt jämfört med norra Sverige.

Priset på el sätts utifrån marknadsprinciper om tillgång och efterfrågan. När tillgången i de södra elområdena 3 och 4 reduceras ytterligare kan vi vänta oss att priserna stundtals skenar. En liknande situation inträffade förra året när kraftverket i Karlshamn eldade tjockolja mitt i sommaren för att producera el.

För att åtgärda problemet krävs stora investeringar, något som Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och även Liberalerna flera gånger flaggat för. Dels behöver överföringskapaciteten byggas ut samt att kraftproduktionen i elområde fyra behöver utökas rejält.

Den ansträngda situationen menar Bäckström Johansson helt och hållet beror på regeringens oförmåga att ta tag i ett elsystem med allt mindre marginaler.

– De har det fulla ansvaret, givetvis. Här har de stängt ner Ringhals 1 och 2 i förtid. Nu ser vi resultatet, i södra Sverige får de betala fyra gånger mer än i norra Sverige. Det beror på regeringens inkompetens.

Vill du bidra till en stabil, billig och planerbar elförsörjning?
Byt elavtal till Svensk Kärnkraft AB och stötta vårt sverigevänliga elbolag!

 

High energy! Teckna dig för en strålande affär!

Det är busenkelt att byta till Svensk Kärnkraft. Med din nuvarande elräkning till hands fyller du bara i uppgifterna så sköter vi resten!

Bli kund idag