Tio tunga skäl: Därför måste Busch återstarta Ringhals 1 och 2
16 mars

Tio tunga skäl: Därför måste Busch återstarta Ringhals 1 och 2

KD ställer sig på tvären till en utredning om återstart av Ringhals 1 och 2. Det rapporterar flera medier. Samtidigt kräver SD att regeringen ska leva upp till vad de lovat i Tidöavtalet. Vi listar 10 starka skäl till varför åtminstone en reaktor behöver återstartas!

Den 16:e december publicerade Kärnkraft.se ett publikt upprop för att sätta press på regeringen och framför allt energi- och näringsminister Ebba Busch. Redan då fanns uppgifter om att KD var en bromskloss i arbetet med att återstarta kärnkraftsreaktorer.

Därför vill vi uppmärksamma Kristdemokraterna och Ebba Busch om att väldigt mycket står på spel, där en återstart av reaktorer är ett stort steg i rätt riktning.

1. Motverka skenande elpriser
Vinterns dramatiska elpriser beror på brist på billig elproduktion. Marknaden styrs av utbud och efterfrågan. När utbudet minskar ökar istället priset. Med mer kärnkraft ökar vi dramatiskt utbudet och det kommer sänka elpriserna.

2. Inflationen
Sverige har en skadligt hög inflation som även ligger högre än våra grannländer. En del av den inflationen kan förklaras av rusande elpriser. Det är inte bara el som blir dyrare, utan allt som produceras där elektricitet är en av "insatsvarorna".

3. Stabilare elnät
Svenska Kraftnät har tvingats reducera överföring av el i delar av landet då nätet inte är tillräckligt stabilt. Med mer kärnkraft i södra Sverige får vi mer svängmassa i systemet vilket gör nätet stabilare. Då blir det även enklare att överföra el dit den behövs som mest.

4. Sveriges ekonomi
Lägre elpriser hjälper inte bara till att motverka inflation. Det skapar indirekt arbetstillfällen och bidrar till att fler företag blir lönsamma och kan växa. Svensk basindustri är starkt beroende av billig och pålitlig elförsörjning.

5. Värna självförsörjning
Vissa stunder på året tvingas Sverige netto-importera elektricitet från andra länder. Det är än så länge ovanligt, men likväl ett problem. I händelse av att grannländer saknar kapacitet ett exportera till Sverige kommer vi tvingas med tvång bortkoppla abbonnenter. Vi borde istället skapa redundans och full självförsörjning av el, oavsett scenario,

6. Hjälpa andra länder genom export
Genom att hjälpa sig själv kan man hjälpa andra. Med mer kärnkraft kan Sverige bidrar vi även till våra grannländer när det råder brist på elproduktion. Synnerligen Tyskland har det tufft. Med svenskt överskott kan vi exportera och hjälpa våra grannar.

7. Kapitalförstöring att avveckla
Det är dyrt att bygga nya kärnkraftverk och det är många miljarder kronor investerat i Ringhals 1 och 2. Det är i slutändan skattebetalarna och medborgarna i Sverige som äger reaktorerna tillsammans. Att avveckla reaktorer i förtid är kapitalförstöring och det gör oss alla fattigare.

8. Lev upp till vallöften
De borgerliga partierna i regeringen samt SD var mycket tydliga i valrörelsen att Sverige behöver mer kärnkraft, inte mindre. Det är viktigt för demokratin och förtroendet för politiken att regeringen också levererar på sina vallöften.

9. Mildra lågkonjunktur
Sverige är på väg in i en lågkonjunktur som befaras få mycket tuffa konsekvenser för både privatpersoner och företag. Att sänka elpriser och öka mängden el som produceras vår vi en motkraft som mildrar effekterna. Genom att dämpa inflationen kan även räntan sänkas med tiden, vilket ytterligare skulle bidra positivt i en lågkonjunktur.

10. Viktig signal till marknaden
Allt handlar inte bara om här och nu, eller mandatperioden till nästa val. Många investeringar sker med en horisont på årtionden framåt. En företagare som vill bygga ny fabrik och investera miljardbelopp räknar inte kortisktiktigt på några år, tvärtom. Mer kärnkraftsproduktion är ett slags marknadslöfte om elproduktion för flera decennier framåt. Sådana signaler behövs för att locka investeringar till Sverige.

 

Stöd svensk kärnkraft du också!
Vill du stöda vårt arbete för mer svensk kärnkraft? Byt då elavtal till just bolaget Svensk Kärnkraft AB! Fyll i dina uppgifter nedan eller mejla [email protected]

Välkommen!

High energy! Teckna dig för en strålande affär!

Det är busenkelt att byta till Svensk Kärnkraft. Med din nuvarande elräkning till hands fyller du bara i uppgifterna så sköter vi resten!

Bli kund idag